Back to top

Přednáška prof. Jaroslava Vokouna - Lutherův výklad Mariina chvalozpěvu

Datum: 
Pondělí, Leden 30, 2017 - 18:00
Místo: 
Lutherova síň, V Jirchářích 152/14, Praha 1 - Nové Město

Lutherova společnost a Evangelická církev augsburského vyznání v ČR zvou v jubilejním roce 500 let reformace (1517-2017) a u příležitosti připomínky 471. výročí úmrtí Martina Luthera (18. února 1546) na přednášku “Lutherův výklad Mariina chvalozpěvu”, kterou prosloví Prof. Jaroslav Vokoun v pondělí 30. ledna 2017 v 18 hod. v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském (V Jirchářích 152/14, Praha 1).

Prof. Jaroslav Vokoun vyučuje teologické a filosofické předměty na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. V současnosti se zabývá hlavně tvorbou teorie dynamiky tradice, teologií kultury a teologií dějin. K jubileu reformace přichystal knihu o Lutherově obnově zbožnosti a nyní zkoumá Lutherův způsob četby Písma svatého.

Lutherův výklad “novozákonního žalmu” – modlitby Magnificat představuje radostné, vcelku ještě nepolemické souhrnné vyjádření Lutherovy teologie. V předmluvě věnované knížeti Luther navázal na středověký literární útvar rad knížeti (jako ve stejné době, ale jinak Erasmus a Machiavelli) a pojal tuto modlitbu jako varování mocným.