Back to top

Společné slavnostní Služby Boží - uvedení nové edice Bible u příležitosti 500 let Lutherovy reformace

Datum: 
Neděle, Září 24, 2017 - 09:00
Místo: 
Praha - chrám sv. Michala V Jirchářích

Evangelická církev a. v. v České republice Vás zve u příležitosti obnovení vnitřního prostoru chrámu na připomenutí památky posvěcení chrámu a zahradní slavnost s tím spojenou ve dnech 23. a 24. září 2017.
Neděle 24. září 2017 v chrámu sv. Michala v Jirchářích:
9:00 Společné slavnostní služby Boží všech sborů církve ECAV v ČR
V průběhu služeb Božích bude představena a uvedena Bible 500, speciální edice Českého ekumenického překladu Bible u příležitosti 500 let Lutherovy reformace církve (1517–2017), která kromě Písma Svatého bude rozšířena o přílohu obsahující Tři hlavní symbola neboli vyznání víry Kristovy, Augsburskou konfesi neboli vyznání víry a Menší katechismus Dr. Martina Luthera. Bible byla vydána ve spolupráci se Slezskou církví evangelickou a. v. v ČR.
Slavnostní kázní Božího slova poslouží vzácný host - Mgr. Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku.
Slavnosti se konají u příležitosti připomínky jubilejního roku 500 let reformace.

Bible 500
Před rokem při přípravách kalendáře a akcí pro tento jubilejní rok reformace Dr. Martina Luthera vznikla také myšlenka pokusit se vydat bibli, která by byla určena přímo členům naší církve. Tento skvělý nápad získal podporu vedení církve ECAV a podařilo se s ním nadchnout také naší bratskou Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání (SCEAV v ČR). Společně se pak vypracoval návrh, který upřesnil, co by měla taková bible pro luterány v České republice obsahovat, aby nám byla každodenní oporou a zdrojem poučení:
- Písmo svaté v českém ekumenickém překladu (bez Deuteronických knih)
- Dodatek s dalšími texty, které Bibli 500 specifikují pro církve augsburského vyznání:
• Tři hlavní symbola neboli vyznání víry Kristovi (Apoštolské, Nicejské a Atanáziovo vyznání víry)
• Augsburskou konfesi neboli vyznání víry
• Menší katechizmus Dr. Martina Luthera

V této podobě byla Bible 500 schválena a zadána k realizaci. Dodatek redakčně připravila naše církev společně s autorskými právy na Menší katechizmus. Práva na Symbola a Augsburské vyznání zabezpečila SCEAV v ČR. Na obálku byl vybrán zajímavý ořechově hnědý strukturovaný materiál s reliéfní ražbou Lutherovy růže. Také grafika předsádky v bleděmodré barvě připomíná výročí 500 let reformace, na co odkazuje také předmluva od Mgr. Mariána Čopa, superintendenta ECAV v ČR.

Český ekumenický překlad textů Písma svatého dodala Česká biblická společnost, ve které má naše církev také členství. To mělo další výhodu, že jsme využili její vydavatelské služby pro členskou církev a získali výtisky Bible 500 jenom za cenu výrobních nákladů, které jsou 300,- Kč za kus. Náklad byl stanoven na 2 000 kusů, z toho 500 kusů odebere naše církev a 1 500 kusů připadne SCEAV v ČR. Celé vydání je exkluzivní jen pro distribuci v našich církvích. Bible 500 nikde jinde, a to ani v nabídce České biblické společnosti, nebude k dostání.

Pro zájemce se nabízí možnost si Bibli 500 objednat už teď zasláním e-mailu na adresu ecav@ecav.cz a s poznámkou „objednání Bible 500“. Výška ceny jednoho výtisku je již zmíněných 300,- Kč. Fotografie najdete pod článkem na adrese:
http://ecav.cz/bible-500

Bible 500 je už vytištěna a bude všem představena na slavnostních službách Božích v neděli 24. září 2017, které se konají v 9:00 hod. v chrámu sv. Michala v Jirchářích na Praze 1. K tomuto datu začne i distribuce objednaných výtisků.

Doufáme, že tato Bible 500 se stane vhodným dárkem i každodenním pomocníkem!