Back to top

Slavnostní Služby Boží u příležitosti 500 let reformace církve

Datum: 
Úterý, Říjen 31, 2017 - 18:00
Místo: 
Praha - chrám sv. Michala V Jirchářích

31. října 2017 v 18:00 hodin si v Praze v chrámu sv. Michala v Jirchářích připomeneme slavnostními službami Božími dějinný čin Dr. Martina Luthera u dveří chrámu ve Wittenbergu, který spustil přesně před pětisty lety mohutnou vlnu reformace.
V průběhu slavnostních služeb Božích vystoupí církevní spěvokol u chrámu sv. Michala v Jirchářích a na závěr bude přisluhována večeře Pánova.